23210-22991 Ιουστινιανού 5, Σέρρες kikinteka@hotmail.com
https://www.kikinteka.gr/wp-content/uploads/2017/10/icon-2.jpg

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Απευθύνεται σε ενήλικες και έχει ως στόχο την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων ψυχικής υγείας όπως το άγχος, η κατάθλιψη…..

https://www.kikinteka.gr/wp-content/uploads/2017/10/icon-5.jpg

Online συνεδρίες

Η online θεραπευτική παρέμβαση διαμορφώνεται όπως και οι υπόλοιπες συνεδρίες σε χρόνο, συχνότητα και τεχνικές….