23210-22991 Ιουστινιανού 5, Σέρρες kikinteka@hotmail.com

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

https://www.kikinteka.gr/wp-content/uploads/2017/10/icon-2.jpg

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Απευθύνεται σε ενήλικες και έχει ως στόχο την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων ψυχικής υγείας όπως το άγχος, η κατάθλιψη…..

https://www.kikinteka.gr/wp-content/uploads/2017/10/icon-5.jpg

Online συνεδρίες

Η online θεραπευτική παρέμβαση διαμορφώνεται όπως και οι υπόλοιπες συνεδρίες σε χρόνο, συχνότητα και τεχνικές….


Καλώς Ήρθατε !

https://www.kikinteka.gr/wp-content/uploads/2020/03/kiki1-1920x1200.jpg
 • Οι σημαντικές αποφάσεις έχουν συχνά πολύ βαθιές ρίζες. Κάθε επιλογή εμπεριέχει μια παραίτηση από κάτι, και κάθε παραίτηση μας κάνει να συνειδητοποιούμε τα όρια και την παροδικότητα μας.

  Irvin D. Yalom
 • Το παράδοξο είναι πως όταν αποδέχομαι τον εαυτό μου όπως είναι τότε μόνο μπορώ να αλλάξω...

  Carl Rogers
 • Αυτό που βλέπουμε αλλάζει αυτό που γνωρίζουμε. Αυτό που γνωρίζουμε αλλάζει αυτό που βλέπουμε.

  Jean Piaget
 • Η καλή ζωή είναι διαδικασία, όχι κατάσταση. Είναι κατεύθυνση και όχι προορισμός.

  Carl Rogers

Ραντεβού

Τα Ραντεβού

Για τις συνεδρίες είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται επικοινωνία για καθορισμό ραντεβού. Τα ραντεβού πραγματοποιούνται με συνέπεια και μόνο σε ιδιαίτερες καταστάσεις είναι πιθανό να προκύψει αναπροσαρμογή του προγράμματος.

 

Το Απόρρητο

Η εχεμύθεια είναι από το πιο σημαντικά ζητήματα του θεραπευτικού πλαισίου. Οι πληροφορίες που μοιράζονται οι θεραπευόμενοι προστατεύονται από το ψυχοθεραπευτικό απόρρητο. Συνεπώς υπάρχει η ηθική και νομική υποχρέωση να μην αποκαλυφθούν σε τρίτους χωρίς συγκατάθεση. Υπάρχουν, βέβαια, εξαιρέσεις στον κανόνα και αυτές αφορούν τις περιπτώσεις που υπάρχει άμεση απειλή της ασφάλειας του ίδιου του θεραπευόμενου, ή υπάρχει άμεση απειλή για τη ζωή άλλων.